Tuesday, November 30, 2021

It's magic

Lyric landscap - It's magic
One of the series we translate (into Dutch) is the Urban Fantasy series "The Unstoppable Liv Beaufont". The original series is much further, but we now have finished (and published) book 4 in The Netherlands. Besides translating I also like to struggle with cats. How's that? Read on...

Author at work
Those wishing to learn a little more about the author of The Beaufonts, should listen to the video of (co)author Sarah Noffke. It provides insight in how she and Michael Anderle work and manage to keep on writing in the series The Beaufonts.

I am working on a few loose ends (unfinished books) which should be finished and hopefully published right before the end of the year. One project involves some images I have to create. Drawing however is challenging in a house with five cats. In the picture you can see Mister Brown, or Brownie as we usually call him, a fine young man; a six month old Ragdoll. What am I drawing? I've neglected my "Skredch-characters" for quite a while, but found them to be very useful for this project on an old poem (more on this next week...). 

Like the artwork, as pictured above? Check out the artprints and merchandise in my printshop. 
Prefer to read the (English) books of The Beaufonts? Check out this page to see all three arcs presently available. (And don't forget to check out the standalone ebook "The mysterious Plato", book 1 in the series "Beaufont Story books").

Nederlandse versie / Dutch version

Een van de series die wij vertalen is de Urban Fantasy serie "De ontembare Liv Beaufont". De originele serie is veel verder, maar we hebben nu boek 4 in Nederland af (en gepubliceerd). Naast vertalen vind ik het ook leuk om met katten te worstelen. Hoe ik dat bedoel? Lees verder...

Wie wat meer wil weten over de auteur van "The Beaufonts", moet zeker de video van (co)auteur Sarah Noffke eens bekijken. Het geeft inzicht in hoe zij en Michael Anderle aan deze serie werken en schrijven (let op: video alleen in het Engels!).

Ik werk nog aan een paar losse eindjes (onvoltooide boeken) die vlak voor het einde van het jaar klaar zouden moeten zijn en hopelijk ook nog gepubliceerd kunnen worden. Eén project omvat enkele afbeeldingen die ik moet maken. Tekenen is echter een uitdaging in een huis met vijf katten. Op de foto zie je Mister Brown, of Brownie zoals we hem gewoonlijk noemen, een heerlijke jongeman; een zes maanden oude Ragdoll. Wat ben ik aan het tekenen? Ik heb mijn "Skredch-karakters" de afgelopen tijd verwaarloosd, maar vond ze erg nuttig voor dit project over een oud gedicht (hierover volgende week meer...).

Interesse in het kunstwerk, zoals hierboven afgebeeld? Bekijk de artprints en merchandise in mijn printshop.

Lees je liever de (Nederlandstalige) boeken van The Beaufonts? Bekijk deze pagina voor een overzicht van de boeken die tot nu toe in het Nederlands zijn verschenen.