Tuesday, November 23, 2021

The treasure of words

Ever since manuscripts were handwritten, or handcopied, books have changed. Of course book printing was revolutionary for the development and distribution. But more recently, newer technologies like e-books changed the publishing world more quickly than ever before...

Imagine how surprised I was when I got these two beautiful `books` from my grandkids. Two handwritten books (both) titled 'De geheime schat' ("The Secret Treasure") and both carefully folded (albeit that the front cover was on the backflap...). I doubt it if books will still be printed when these lovely kids will be grownups. But I am sure stories themselves will survive. Because people always need stories and storytellers. From the first storytellers, telling their stories around bonfires to directors creating stories into movies. Stories must be told. One way or the other. There's no telling what kind of media will be used in the future. But stories will be told and somehow registered. 

"De geheime schat"/ "The secret treasure" pictures 1+2: Jackie (7 yrs); picture 3: Jason (5 yrs).

This special gift reminded me of a storyline I had made a note of, but never finished. Heck, I didn't even start writing it till this week! It  wasn't much of a storyline either. Merely a written memory of a museum I visited many, many years ago: Museum Meermanno, house of the book. Meermanno, the oldest book museum in the world, is an inspirational world for everyone working with books. 

Enjoy this week's short story, "Between the lines", a Twisted Tale about a family visiting a (or... maybe it really is 'the') museum of books. A small object "accidentally" taken from the museum, turns the family's day off into a nightmare. Available as ebook at Amazon; Bol.com; KOBO (and KOBO Plus); directly from me or order at your favorite bookshop!

Artprints and merchandise of "Treasure of words", the Lyric Landscape, as pictured above, can be ordered in my printshop.


Nederlandse versie / Dutch version

Sinds de allereerste manuscripten, die met de hand werden geschreven of gekopieerd, zijn boeken veranderd. Natuurlijk was de boekdrukkunst revolutionair voor de ontwikkeling en distributie van boeken. Maar recentelijk hebben nieuwere technologie├źn zoals e-books de uitgeverswereld sneller dan ooit veranderd...

Je hebt geen idee hoe verrast ik was toen ik deze twee prachtige 'boeken' van mijn kleinkinderen kreeg. Twee handgeschreven boeken (beide) getiteld": 'De geheime schat' en beide zorgvuldig opgevouwen (behalve dan dat de cover op de achterflap zat...).

Ik betwijfel het of er nog boeken worden gedrukt als deze lieve kinderen volwassen zijn. Maar ik ben er zeker van dat de verhalen zelf zullen overleven. Want mensen hebben altijd verhalen en vertellers nodig. Van de eerste verhalenvertellers die hun verhalen vertelden rond kamp- en vreugdevuren tot regisseurs die verhalen tot films maken. Verhalen moeten verteld worden. Op welke manier dan ook. Het is niet te zeggen welke media in de toekomst zullen worden gebruikt. Maar verhalen zullen worden verteld en op de een of andere manier worden vastgelegd.

Dit speciale geschenk deed me denken aan een idee voor een verhaallijn die ik had genoteerd, maar nooit af had gemaakt. Wat zeg ik? Tot aan deze week was ik nog niet eens begonnen met schrijven! Het was ook niet echt een verhaallijn. Meer een schriftelijke herinnering aan een museum dat ik vele, vele jaren geleden heb bezocht: Museum Meermanno, huis van het boek. Meermanno, het oudste boekenmuseum ter wereld, is een inspirerende wereld voor iedereen die met boeken werkt.

Geniet van het korte verhaal van deze week, "Tussen de regels", een Twisted Tale over een familie die een (of... misschien is het echt 'het') boekenmuseum bezoekt. Een klein voorwerp dat 'per ongeluk' uit het museum is meegenomen, verandert de vrije dag van het gezin in een nachtmerrie. Verkrijgbaar als ebook bij Amazon; Bol.com; KOBO (en KOBO Plus); rechtstreeks bij mij of bestel het bij je favoriete boekhandel!

Artprints en merchandise van "Treasure of Words", het Lyrische Landschap, zoals hierboven afgebeeld, zijn te bestellen in mijn printshop.