Tuesday, November 9, 2021

Obscured by clouds

Sunshine on a cloudy day, Lyric landscape by Eduard Meinema
 Autumn strikes again. But even on rainy days the sun manages to burst through the clouds every now and then. Ah, those ever changing clouds. Mesmerizing. And inspiring...

"Maas bij Dordrecht" (The river Maas, near the city of Dordrecht).The old Dutch master painters were renowned for the way they painted landscapes and clouds. The "Dordrechts Museum", established in 1842 and one of the oldest art museums in The Netherlands, currently has a beautiful exposition on Albert Cuyp. Thirty masterpieces of this painter are combined with artworks of foreign painters like Thomas Gainsborough; John Constable; J.M.W. Turner and others, who were influenced by his style. Not able to visit the exposition in person? Then order the catalog "In the Light of Cuyp" (240 pages, € 29.95; click here to order)  

In 1972 rockband Pink Floyd released a great album called "Obscured by clouds", soundtrack of Barbet Schroeders (French) movie "La vallée". Music brings back memories. Listening to these songs after all this time I remember watching the clouds go by (still living at my parents' at the time). Great memory of my youth. Ha! A guilty pleasure of getting older.

Scott, Short Fiction by Eduard Meinema
This week's short story is not obscured by clouds, but by waves. "Scott" is a science fiction story. A first contact, some will never forget. Synopsis: Deep waters hold deep hidden secrets. Three fishermen brave the elements to earn a living. Their nets bring up something from the deep that should have stayed below... Order your copy (ebook) here, or read it at KOBO Plus.

Talking about first contacts, this week my Dutch translation of book 12 in The Kurtherian Gambit series, 'We have contact', is published. Click here for the original English version, or click here for the translated Dutch version ('Bericht uit de ruimte').

This week's Lyric Landscape, "Sunshine on a cloudy day" is available in my printshop (artprints and merchandise).

Nederlandse versie (Dutch version)

De oude Hollandse meesterschilders stonden bekend om de manier waarop ze landschappen en wolken schilderden. Het 'Dordrechts Museum', opgericht in 1842 en een van de oudste kunstmusea van Nederland, heeft momenteel een prachtige expositie over Albert Cuyp. Dertig meesterwerken van deze schilder worden gecombineerd met kunstwerken van buitenlandse schilders die door zijn stijl zijn beïnvloed, waaronder Thomas Gainsborough; John Constable; J.M.W. Turner en anderen. Niet in staat de expositie te bezoeken? Er is een schitterende catalogus verkrijgbaar 'In het licht van Cuyp' (240 pagina's, € 29,95; klik hier om te bestellen)

In 1972 bracht rockband Pink Floyd een geweldig album uit genaamd 'Obscured by clouds', soundtrack van Barbet Schroeders (Franse) film "La vallée". Muziek roept herinneringen op. Nu ik na al die tijd weer eens naar deze songs luister, herinner ik me dat ik de wolken voorbij zag gaan, toen ik nog bij mijn ouders woonde. Mooie herinnering aan mijn jeugd. Ha! Een schuldig genoegen om ouder te worden.

Het korte verhaal van deze week is niet verborgen door de wolken, maar door de golven. 'Scott' is een sciencefictionverhaal. Een zogenoemd 'first contact' dat sommigen nooit meer vergeten. Synopsis: Diepe wateren hebben diep verborgen geheimen. Drie vissers trotseren de elementen om hun dagelijkse kost te verdienen. Hun netten brengen iets uit de diepte boven dat beter beneden had kunnen blijven... Bestel het ebook hier, of  lees dit verhaal gratis via KOBO Plus.

Over eerste contacten gesproken, deze week is mijn Nederlandse vertaling van boek 12 in de serie The Kurtherian Gambit verschenen. Klik hier voor de originele Engelse versie 'We have contact', of klik hier voor de, door mij vertaalde, Nederlandse versie ('Bericht uit de ruimte').

Het lyrisch abstracte landschap van deze week, 'Sunshine on a cloudy day' ('Zonneschijn op een bewolkte dag') is beschikbaar in mijn printshop (artprints en merchandise).