Tuesday, November 16, 2021

Moments in time

Lyric Landscape 'Moments in Time' by Eduard Meinema
Remember where you were and what you were doing when...? You´ve heard this question before. Mostly referring to internationally renowned events. Things that shocked the world. Things that made the world stop turning. Well. For a while, at least...

"Momentum" is a Flash Fiction story about one of those events which had a worldwide impact. In fact the story is merely about the 'what if?' question. What if... We all know these moments in time that would have been the difference if only someone, you know... Curious? You may download and read it for free here. (Or buy me a coffee, candy; oh heck, just throw in a couple of coins!)

One such a memorable event was the murder of John Fitzgerald Kennedy (May 29, 1917 – November 22, 1963), the 35th president of the United States of America. An event so big that any other momentum which happened that day, passed by almost unnoticed. Did you know two famous writers passed away on the same day?

Clive Staples Lewis (29 November 1898 – 22 November 1963), an English writer best known for his work "The chronicles of Narnia", was a close friend of J.R.R.Tolkien. Both served at Oxford University and both were active in a literary discussion group called The Inklings. Now, doesn't that sound like some alien people? No such thing however; The Inklings were literary enthusiasts who praised the value of narrative in fiction and encouraged the writing of fantasy. The archive of "Journal of Inklings Studies", originally published as the "C.S. Lewis Chronicle", is still available online.

The world also lost English novelist and philosopher Aldous Huxley, that day. Aldous Leonard Huxley (26 July 1894 – 22 November 1963) is well known for his book "Brave new world". I was born in '63. So I've learned about Huxley many years later and read the book when I was at High School. In "Brave New World" (1932) and his final novel "Island" (1962), Huxley presented his vision of dystopia and utopia. His legacy is kept alive by the international Aldous Huxley Society, and the Centre for Aldous Huxley Studies (CAHS) a research centre (surprisingly) approved and founded by the Westfälische Wilhelms-Universität Münster (University of Münster, Germany). 

The world lost some impressive people that day. But it didn't stop turning. As always, after the shock, life goes on. Somehow. Some things are beyond our understanding; we can't contain everything. This week's short (science fiction) story is based on this thought. Synopsis of "The edge of reason": Life aboard the "Inoreg" has led to a dichotomy throughout the spaceship's journey. Two groups of people fighting each other. Two groups of people with the same end goal. Live and let live. But who disposes of life and death?

"The edge of reason" is available as ebook at Amazon, KOBO (and KOBO Plus) and others, or order it directly from me.

Artprints and merchandise of the lyric abstract landscape "Moments in time" (as pictured above) are available in my printshop.

Brave New World by Aldous Huxley.
First edition of Brave New World,
offered for $ 22,500,-

 Nederlandse versie (Dutch version)

Weet je nog waar je was en wat je aan het doen was toen...? Je hebt deze vraag eerder gehoord. Meestal verwijzend naar internationaal bekende evenementen. Dingen die de wereld schokten. Dingen waardoor de wereld stopte met draaien. Nou ja. In ieder geval voor een korte tijd...

"Momentum" is een Flash Fiction-verhaal over een van die gebeurtenissen die een wereldwijde impact hadden. In feite gaat het verhaal voornamelijk over de 'wat als?' vraag. Wat als... We kennen allemaal wel van die momenten in de geschiedenis die het verschil zouden zijn geweest als er maar iemand, je weet wel... Nieuwsgierig? Je kunt het verhaal hier gratis downloaden en lezen. (Of koop een koffie voor me, snoep of, waarom niet, doneer gewoon een paar centen!)

Een van die gedenkwaardige gebeurtenissen was de moord op John Fitzgerald Kennedy (29 mei 1917 – 22 november 1963), de 35e president van de Verenigde Staten van Amerika. Een gebeurtenis die zo groot was dat elk ander momentum dat die dag plaatsvond, bijna onopgemerkt voorbijging. Wist je dat twee beroemde schrijvers op dezelfde dag zijn overleden?

Clive Staples Lewis (29 november 1898 - 22 november 1963), een Engelse schrijver die vooral bekend stond om zijn werk "The Chronicles of Narnia", was een goede vriend van J.R.R. Tolkien. Beiden waren werkzaam aan de Universiteit van Oxford en beiden waren actief in een literaire discussiegroep genaamd The Inklings. Klinkt dat niet als een groep buitenaardse wezens? Niets is minder waar; The Inklings waren literaire enthousiastelingen die de waarde van verhalen in fictie prezen en het schrijven van fantasie aanmoedigden. Het archief van "Journal of Inklings Studies", oorspronkelijk gepubliceerd als de "C.S. Lewis Chronicle", is nog steeds online beschikbaar.

De wereld verloor die dag ook de Engelse romanschrijver en filosoof Aldous Huxley. Aldous Leonard Huxley (26 juli 1894 - 22 november 1963) staat bekend om zijn boek "Brave new world". Ik ben geboren in '63. Dus ik heb Huxley pas vele jaren later leren kennen en het boek gelezen toen ik op de middelbare school zat. In "Brave New World" (1932) en zijn laatste roman "Island" (1962), presenteerde Huxley zijn visie op dystopie en utopie. Zijn nalatenschap wordt in leven gehouden door de internationale Aldous Huxley Society en het Centre for Aldous Huxley Studies (CAHS), een onderzoekscentrum (verrassend genoeg) goedgekeurd en opgericht door de Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Universiteit van Münster, Duitsland).

De wereld verloor die dag een aantal indrukwekkende mensen. Maar de wereld stopte niet met draaien. Zoals altijd gaat het leven na de schok gewoon door. Hoe dan ook. Sommige dingen gaan ons begrip te boven; we kunnen niet alles bevatten. Op deze gedachte is het korte (sciencefiction) verhaal van deze week gebaseerd. Synopsis van "De grens van de redelijkheid": het leven aan boord van de "Inoreg" heeft geleid tot een tweedeling tijdens de reis van het ruimteschip. Twee groepen mensen die met elkaar vechten. Twee groepen mensen met hetzelfde einddoel. Leven en laten leven. Maar wie beschikt over leven en dood?

"De grens van de redelijkheid" is verkrijgbaar als ebook bij Amazon, Bol.com, KOBO (en KOBO Plus) en anderen, of bestel het rechtstreeks bij mij.

Artprints en merchandise van het lyrisch abstracte landschap "Moments in time' (zoals hierboven afgebeeld) zijn verkrijgbaar in mijn printshop.