Tuesday, January 4, 2022

Still running

Still running
I´m older now, but still running; that's what Bob Seger wrote. We've all had our share, didn't we? Nevertheless I feel this year the winds of time are changing. Got some great plans and I'm ready to get started. Talking about running...

Let's start with a free Flash Fiction story "Run Rabbit Run". You may read it here (for free). Or help me to spread the words, buy the text on a shirt and show it as much as you can. (Right! A TexTee). The inspiration on this story? Read it here, but please wait till after you've read the story itself.

Now, about "Against the wind", cuz that's where the first phrase comes from. A song by Bob Seger, written in 1980. I've played it so many times, I think I know the lyrics by heart. My daughter will be most pleased with the beautiful artwork of this song (and also the cover of the album with the same title) which includes some wonderful horses. In an interview with "Rolling Stone" Seger explained: "I always say it's human nature that people are gonna love you sometimes and they're gonna use you sometimes. Knowing the difference between when people are using you and when people truly care about you, that's what "Against the Wind" is all about. The people in that song have weathered the storm, and it's made them much better that they've been able to do it and maintain whatever relationship. To get through is a real victory."
Timothy White "The Fire This Time" - Rolling Stone, May 1, 1980.

We'll be married thirty years at the end of this year. And boy have we weathered storms! Yet, all we talk about are the good times. Always looking ahead. And we've had our fair share of good times too. And we're still running...

So, I've finished my writing and translations for today. Made some interesting challenges for myself. It's nice to note I at least made it for the first two days. Ha! That means I can allow myself to relax and watch some TV. We've started the Harlan Coben series "Stay close". Always nice to watch, even though I already read the book a few years ago. In Dutch. The title, apparently literally translated, "Blijf dichtbij". 
If you like the Lyric landscape (the artwork as pictured above), you can buy your artprints, mugs and Tees in my printshop.


Nederlandse versie / Dutch version

I'm older now, but still running (Ik ben nu ouder, maar loop nog steeds tegen de wind in); dat is wat Bob Seger schreef. We hebben allemaal ons deel gehad, nietwaar? Toch heb ik het gevoel dat dit jaar de wind des tijds aan het veranderen is. Ik heb geweldige plannen en ik ben er helemaal klaar voor om te beginnen. Over hardlopen gesproken...

Laten we beginnen met een gratis Flash Fiction-verhaal "Run Rabbit Run". (Ren konijn, ren). U kunt het hier gratis lezen. Of help me om de woorden te verspreiden, koop de tekst op een T-shirt en draag het zo veel mogelijk zodat iedereen het ziet. (Juist! Een TexTee). De inspiratie voor dit verhaal? Lees het hier, maar wacht alstublieft tot u het verhaal zelf heeft gelezen.

Nu, over "Against the wind" ("Tegen de wind"), want daar komt de eerste zin vandaan. Een nummer van Bob Seger, geschreven in 1980. Ik heb het zo vaak gedraaid, dat ik de tekst uit mijn hoofd ken. Mijn dochter zal heel blij zijn met het prachtige artwork van dit nummer (en ook de hoes van het album met dezelfde titel) met een aantal prachtige paarden. In een interview met "Rolling Stone" legde Seger uit: "Ik zeg altijd dat het de menselijke natuur is dat mensen soms van je zullen houden en dat ze je soms zullen gebruiken. Het verschil kennen tussen wanneer mensen je gebruiken en wanneer mensen echt om je geven, dat is waar "Against the Wind" over gaat. De mensen in dat nummer hebben de storm doorstaan, en het heeft ze veel beter gemaakt omdat ze dat hebben kunnen doen en welke relatie dan ook hebben kunnen behouden. Er doorheen komen is een echte overwinning. "

Timothy White "The Fire This Time" - Rolling Stone, 1 mei 1980.

Eind dit jaar zijn mijn vrouw en ik dertig jaar getrouwd. En man wat hebben we een stormen doorstaan! Toch praten we alleen maar over de goede tijden. Altijd vooruit kijken. En we hebben ook ons ​​deel van goede tijden gehad. En we ploeteren nog steeds tegen de wind in...

Zo, ik heb mijn schrijf en vertaalwerk voor vandaag af. Heb voor mezelf een aantal interessante uitdagingen gemaakt. Het is leuk om te zien dat ik het in ieder geval de eerste twee dagen heb gehaald. Ha! Dat betekent dat ik mezelf kan toestaan ​​om te ontspannen en wat tv te kijken. We zijn begonnen met de Harlan Coben-serie "Stay close". Altijd leuk om te zien, ook al heb ik het boek al een paar jaar geleden gelezen. In het Nederlands, dat dan weer wel. De titel, blijkbaar letterlijk vertaald, "Blijf dichtbij".

Als je het Lyric landscape (het artwork, zoals hierboven afgebeeld) leuk vindt, kun je artprints, mokken en Tees ervan kopen in mijn printshop.