Tuesday, January 11, 2022

Perfect day

During the last few years I´ve written numerous flash and short stories. All of them published as standalone ebook. Almost all of them... Only recently I found some "forgotten" stories which I will start publishing in handy collections. "Call it a day" is one of those stories...

"Call it a day" is one of the first short stories I wrote. It's been such a long time that I even don't know exactly when. According my notes (written on a personally typed version of the story on paper; yes, I really owned a typewriter...) it must have been in 1989 or maybe even 1988. I even have saved some evidence I once submitted it to several magazines. The evidence, unfortunately, is a letter of rejection, dated August 29, 1989...

"Call it a day" is a story about one of those smug, smart ass CEOs which I just can't stand. So, I had to spoil his day; making it a perfect day for me.
Now, I thought this story already was available as standalone ebook. Turned out it is only included in a collection of Flash Fiction called "Perfect and Perfectionist". As I am working on a series of anthologies, I am going through some of the old(er) stuff and found "Call it a day". I've made a cover to publish this story as ebook.
"Call it a day" will be one of seven stories to be included in Vinyed, Flash & Short Collections # 1. This collection should have been ready at the end of 2021. Sadly, my family was struck by Covid so the last weeks of the year were not very productive. Been working hard to catch up; the first issue will be ready to publish this week. From thereon I've scheduled to release a new issue every ten weeks. All including a collection of my beloved Twisted Tales. 

While working on the cover I spontaneously started to whistle "Perfect Day", a song originally written by Lou Reed in 1972. Covered by many artists and best known for a version on which multiple artists (including Reed himself) cover the song. Listen to this version here.
Funny thing is that, although it seems to be a lovely song about a lovely, if not a perfect, day, it's all misdirection. Reed exposes his true feelings in the end:

You made me forget myself
I thought I was
Someone else, someone good

A twisted end which was unknown to me thus far. But I noticed it today. My birthday! Just love it!
"Call it a day" is available here.
Also finished the translation of a short story by Michael Anderle this week: "You don't touch John's cousin" (Frank Kurns; Stories of the UnknownWorld # 1).
If you like the artwork "Such a perfect day", as pictured above, buy it as artprint, T-shirt or whatever you like, in my printshop. If you prefer to buy an original artwork, check out available items here.


Nederlandse versie / Dutch version

De afgelopen jaren heb ik talloze flash- en korte verhalen geschreven. Allemaal gepubliceerd als op zichzelf staande e-books. Bijna allemaal... Onlangs vond ik een aantal "vergeten" verhalen die ik in bundels ga publiceren. "Een mooie dag" is een van die verhalen...

"Een mooie dag" is een van de eerste korte verhalen die ik schreef. Het is zo lang geleden dat ik niet eens precies weet wanneer. Volgens mijn aantekeningen (geschreven op een persoonlijk getypte versie van het verhaal op papier; ja, ja, ik had echt een typemachine...) moet het in 1989 of misschien zelfs 1988 zijn geweest. Ik heb zelfs bewijs dat ik het ooit bij verschillende tijdschriften heb ingediend. Het bewijs is helaas een afwijzingsbrief van 29 augustus 1989...

"Een mooie dag" is een verhaal over een van die zelfvoldane, slimme CEO's die ik domweg niet uit kan staan. Dus ik moest zijn dag verpesten; waardoor het een perfecte dag voor mij zou worden.

Nu dacht ik dat dit verhaal al beschikbaar was als stand-alone e-book. Bleek dat het alleen is opgenomen in een verzameling Flash Fiction verhalen genaamd "Perfect en Perfectionist". Bij het samenstellen van een reeks bundels bladerde ik door een aantal van de oude(re) dingen en vond "Een mooie dag". Ik heb een omslag gemaakt om dit verhaal als ebook te publiceren.

"Een mooie dag" zal een van de zeven verhalen zijn die worden opgenomen in Vinyed, Flash & Short Collections # 1. Deze collectie had eind 2021 klaar moeten zijn. Helaas werd mijn familie getroffen door Covid, dus de laatste weken van het jaar waren niet erg productief. Ik heb hard gewerkt om de achterstand in te halen; het eerste nummer zal deze week klaar zijn. Vervolgens heb ik gepland om elke tien weken een nieuw nummer uit te brengen. Allemaal verzamelingen van mijn geliefde Twisted Tales.

Terwijl ik aan de omslag werkte begon ik spontaan "Perfect Day" te fluiten, een nummer oorspronkelijk geschreven door Lou Reed in 1972. Gecoverd door vele artiesten en vooral bekend van een versie waarop meerdere artiesten (waaronder Reed zelf) het nummer coveren. Beluister deze versie hier.

Het grappige is dat, hoewel het een mooi lied lijkt te zijn over een mooie, zo niet een perfecte, dag, het allemaal misleiding is. Reed onthult uiteindelijk zijn ware gevoelens:

You made me forget myself
I thought I was
Someone else, someone good

Vrij vertaald:

Je hebt me mezelf laten vergeten
ik dacht dat ik iemand anders was
iemand die goed was

Een einde met een twist die mij tot nu toe onbekend was. Maar ik merkte het vandaag. Op mijn verjaardag! Geweldig!
"Een mooie dag" is hier verkrijgbaar.
Deze week heb ik ook de vertaling afgerond van een kort verhaal van Michael Anderle: "Laat John's nicht met rust" (Frank Kurns; Verhalen van de UnknownWorld #1).
Als je het artwork "Such a perfect day", zoals hierboven afgebeeld, leuk vindt, koop het dan als artprint, T-shirt of wat je maar wilt, in mijn printshop. Als je liever een origineel kunstwerk koopt, bekijk dan hier de beschikbare items.