Wednesday, March 23, 2022

Riptide

A rising tide lifts all boats. Motto of the facebook group 20Booksto50K. Every year 20Books organizes conferences where writers come together to network and learn from fellow Indies how to become an authorpreneur. This year also in The Netherlands. Rotterdam to be precise. A one-day symposium organized by the undersigned for which I gladly picked up my old profession, conference organizer.

A rising tide lifts all boats. Motto of the facebook group 20Booksto50K. A group of authors, a large group with over 58,000 members(!); a group of independent authors who exchange experiences about everything about writing and (self) publishing.

Every year 20Books organizes conferences where these writers come together to network. This year, among other, in The Netherlands. Rotterdam to be precise. A one-day symposium organized by the undersigned for which I gladly picked up my old profession, conference organizer. 20Booksto50K(R)HOLLAND is a great networking event where you learn from fellow Indies how to make the step to authorpreneur.

What is an Authorpreneur?

An author who creates a written product; participates in creating his own brand and actively promotes that brand through various outlets.

An authorpreneur uses sales channels such as: websites, blogs and social media, promotional materials both in print and online, speaking opportunity, generating media attention, teaching other authors in person or online, creating unique business models to facilitate their product, providing support through those business models to other authors.

In addition to (English) lectures by Michael Anderle and Craig Martelle, there are panels and lectures by Dutch-language authors, including Sietske Scholten and Ronald van der Pol. The most important part is and remains networking; get together with 200 - 300 fellow authors. Organizing takes a lot of time, but the day itself is the ultimate reward. I'm looking forward to this event!

More details on the dedicated facebookpage: 20Booksto50K(R)HOLLAND!

Nederlandse versie / Dutch version:

Een opkomend tij tilt alle boten op. Motto van de facebook groep 20Booksto50K. Een groep auteurs, een grote groep met ruim 58,000 leden(!); een groep onafhankelijke auteurs die ervaringen uitwisselen over alles wat met schrijven en (zelf) uitgeven te maken heeft.

Jaarlijks organiseert 20Books congressen waar deze schrijvers samenkomen om te netwerken. Dit jaar o.a. in Nederland. Rotterdam om precies te zijn. Een eendags symposium georganiseerd door ondergetekende waarvoor ik graag weer eens mijn oude beroep, congresorganisator, heb opgepakt.

20Booksto50K(R)HOLLAND is een geweldig netwerk evenement waar je van collega Indies leert hoe je de stap naar auteurpreneur kan maken.

Wat is een auteurpreneur? 

Een auteur die een geschreven product maakt, deelneemt aan het creëren van zijn eigen merk en dat merk actief promoot via verschillende verkooppunten.

Een auteurpreneur maakt gebruik van verkoopkanalen zoals: websites, blogs en sociale media, promotiemateriaal zowel in print als online, spreekgelegenheid, media-aandacht genereren, andere auteurs persoonlijk of online lesgeven, unieke bedrijfsmodellen creëren om hun product te vergemakkelijken, ondersteuning via die bedrijfsmodellen aan andere auteurs.

Naast (Engelstalige) lezingen van Michael Anderle en Craig Martelle, zijn er panels en lezingen van Nederlandstalige auteurs, met onder andere Sietske Scholten en Ronald van der Pol. Het belangrijkste onderdeel is en blijft het netwerken; samenkomen met 200 - 300 collega auteurs. Het organiseren kost veel tijd, maar de dag zelf is de ultieme beloning. Ik kijk er naar uit! Meer informatie op de speciale facebookpagina: 

20Booksto50K(R)HOLLAND

!